Wortelboer genealogie

een geslacht uit de groninger veenkoloniën

Rapporten


 #   Rapport naam   Beschrijving 
1. Gewijzigd: personen in de laatste 45 dagen Changed: persons in the last 45 days 
2. Personen: alle moeders (levend) Persons: all mothers (living) 
3. Personen: alle vaders (levend) Persons: all fathers (living) 
4. Personen: frequentie van oorsprong van personen Persons: frequencies of origin of people 
5. Personen: frequentie van overlijden per decenium Persons: death frequency by decades 
6. Personen: frequentie van overlijden per eeuw Persons: death frequency by century 
7. Personen: geboorte frequentie per decenium Persons: birth frequency by decades 
8. Personen: geboorte frequentie per eeuw Persons: birth frequency by century 
9. Personen: gesorteerd op geboorteplaats Persons: sorted by place of birth 
10. Personen: incorrecte datum Persons: with faulty date 
11. Personen: gecremeerd Persons: cremated 
12. Personen: levend met een leeftijd boven 100 jaar Persons: living, age > 100 years  
13. Personen: met notities Persons: with notes  
14. Personen: overleden en deze maand hun verjaardag Persons: deceased, birthday this month 
15. Personen: overleden, gesorteerd op leeftijd Persons: deceased, ordered by age  
16. Personen: overleden, gesorteerd op leeftijd frequentie Persons: deceased, age frequency 
17. Personen: overleden, op leeftijd freq. per decenium Persons: deceased, age frequency per decade 
18. Gezinnen: aantal kinderen Families: number of childs 
19. Gezinnen: huwelijks frequentie per decenium Families: marriage frequency by decades 
20. Gezinnen: huwelijks frequentie per eeuw Families: marriage frequency by century 
21. Gezinnen: personen met een vader maar zonder moeder Families: individuals with father, but without mother 
22. Gezinnen: personen zonder vader of moeder Families: individuals with missing father or missing mother 
23. Media: statistieken Media: statistics