Familiewapen

Coat of Arms Wortelboer

Het familiewapen van de familie Wortelboer werd in 1960 ontworpen door de heer Rudolphus Georgius Gerhardus Wortelboer en getekend door de bekende heraldisch tekenaar Karel van den Sigtenhorst. Karel van Sigtenhorst werkte onder andere voor de Hoge Raad van Adel en sinds het begin van de jaren vijftig, voor het Centraal Bureau voor Genealogie.

Het wapen werd 25 augustus 1971 geregistreerd door Johannes Paulus Alexander Wortelboer, geb. Groningen 18 oktober 1948, zoon van bovengenoemde Rudolphus Georgius Gerhardus Wortelboer en Anna Margaretha Maria Bodewes. Het wapen symboliseert de traditie's van de scheepsbouw en de scheepvaart in de vorm van een blauwe golvende dwarsbalk. Het herinnert ook aan de smalle rivier 'de Pekel A' waar onze voorouders leefden. De drie klaverbladen vertegenwoordigen het land en de boerderijen van de eerste Wortelboeren.