GebruiksvoorwaardenAlgemene Voorwaarden
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hier aangegeven gebruiksvoorwaarden. Gebruik deze website niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te blijven maken van deze website gaat u impliciet akkoord met de wijzigingen die door u worden voorgesteld. De website inclusief alle informatie die daarin wordt gepubliceerd is alleen beschikbaar voor persoonlijk gebruik.

Levende mensen
Er wordt door géén informatie gepubliceerd van nog levende mensen conform de nieuwe EU privacy wetgeving per 2018

Disclaimer
De vermelde informatie is vrij, via openbare bronnen en/of internet, verkregen middels websites, e-mail en brieven waarbij, wat betreft brieven en e-mail, goedkeuring is gegeven deze gegevens op te nemen. Er zijn geen contactgegevens (e-mail, telefoon, adres) van nog levende personen opgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van deze personen. De overige gegevens zijn opgenomen teneinde volledigheid te betrachten van de genealogie van de familie Wortelboer en de relaties tussen de diverse families. Mocht er, om wat voor reden dan ook, informatie ten onrechte op deze site staan of wilt u uw eigen gegevens of die van uw nog (levende) familie, niet op de site zien, dan kunt u dit melden via e-mail, met uw naam en eventuele geboortedatum en bij voorkeur uw persoon-ID zoals gebruikt in deze site. We zullen de informatie dan verbergen. Deze site is met zorg samengesteld en beoogt niets meer dan een bijdrage te leveren aan een ieder die interesse heeft in de Wortelboer genealogie. Een ieder die meent dat er misbruik is gemaakt van zijn gegevens door derden, ten onrechte door mij verstrekt, kan dit middels e-mail kenbaar maken, met duidelijk aangeven waar de gegevens ten onrechte zijn gebruikt en/of onjuist zijn. In overleg zal hiervoor een oplossing worden gezocht en worden de gegevens op deze site aangepast. Vrij te verkrijgen gegevens, zullen niet zonder meer worden verwijderd tenzij blijkt dat deze onjuist zijn of waarop auteursrecht rust, aangetoond door de klager.

Auteursrecht
Al het materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Duplicatie of verkoop van de hier aangeboden informatie of een deel ervan is niet toegestaan, behalve dat deze informatie mag worden gedupliceerd voor persoonlijk gebruik bij onderzoek, informatieve of educatieve doeleinden (alléén offline en/of in gedrukte vorm). Gelieve deze website te noemen als bron. De aangeboden informatie mag niet worden gewijzigd of op enigerlei wijze veranderd. Duplicatie of verkoop van enige informatie online en/of elektronische vorm is NIET toegestaan, en het mag niet worden doorgelinkt naar een andere website voor enig doel. Dit betekent dat als je niet fysiek de eigenaar bent van het materiaal, afbeelding of document, dit dus NIET mag kopiëren naar een andere online website.